Services

Deyhan Revision tilbyder tæt samarbejde med klienten som bygger på fortrolighed og gensidig tillid.

 

Deyhan Revision tilbyder følgende :

 

Kerneydelser:

 

 • Assistance vedrørende alkoholbevillinger.
 • Bogføring, herunder måned, kvartal samt halvårligvis.
 • Budgetlægning
 • Løn administration
 • Køb/salg af virksomheder
 • Skatterådgivning
 • Investeringsrådgivning
 • Selskabsregnskab samt elektronisk indberetning

   

Regnskabsformer:

 

 • Enkeltmands
 • I/S
 • iværksætterselskab (IVS)
 • Anpartsselskaber

 

 

 

Ovenstående ydelser er i hovedtræk de mest udførte arbejdsopgaver i Deyhan Revision.

Udover ovenstående tilbyder Deyhan Revision også fast ugentlig/månedlig bogføring på virksomhedsadressen.